+62 878 8711 8706 (Ocha) adm.bukuanakmuslim@gmail.com

Tiada impian spiritual yang lebih indah bagi seorang Muslim dibandingkan hadir bersimpuh di depan ka’bah al-Musyarrafah. Makkah merupakan Kota paling suci dalam Islam yang terletak di lembah sempit, dikelilingi gunung-gunung dengan Ka’bah sebagai pusatnya. Sejarah peradabannya bermula dari hijrahnya Siti Hajar istri nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Setelah itu hadir suku Jurhum, Khuza’ah, Fihr, dan keturunannya Quraishy. Volume ini membahas letak geografis Makkah, Iklimnya, kabilah-kabilahnya, serba-serbi masjidil Haram dari mulai Ka’bah al-Musyarrafah, pengadaan Kiswah yang didatangkan dari Kairo hingga pabrik Kiswah di Makkah, pencurian hajar aswad, pancoran emas, Maqam Ibrahim, Shafa, Marwa, dan pintu pintu Masjid al-Haram dari zaman ke zaman.

14203232_10206755625640485_1290465703211430798_n

Padang Arafah

Padang Arafah terletak sekitar 21 kilometer dari kota Makkah,tepatnya sebelah tenggara dari masjidil haram, dipakai untuk berwukuf

Padang Arafah adalah tempat pertemuan manusia terbesar dimuka bumi..

Keistemewaan hari Arafah : “Doa yang paling afdhal adalah do’a dihari Arafah”

Di Arafah inilah juga.. Rasululullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah terakhir pada saat Haji Wada dan tak lama setelah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah tersebut, turun firman Allah Subhanahu wata’ala :

“.. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah Kucukupkan kepada kalian nikmatKu dan islam telah Kuridhai menjadi agama kalian.. ” (QS.Al Maidah : 3)

Mendengar firman Allah Subhanahu wata’ala tersebut, Abu Bakar Ash-shiddiq menangis beliau menjawab : Tugas Rasulullah Shallallhu ‘alaihi wasallam mengemban amanah ini telah selesai jika tugas telah selesai besar kemungkinan beliau akan dipanggil Allah Subhanahu wata’ala..

Ya Rabb.. izinkan kelak kami memenuhi panggilanMu
Aamiin yaa rabbal ‘alamin

sumber : Ensiklopedia Peradaban Islam jilid Makkah